• Měna
      Prihlásit    Registrace     Česká republika 
Domů ::  Obchodní Podmínky

Obchodní Podmínky

U vybraných modelů naleznete délku dodání přímo na stránkách vybraného produktu. Kupující bere na vědomí, že při plnění smluvních závazků Prodávajícího mají uvedené dodací termíny orientační charakter. V případě, že Prodávající nemůže dodat objednané zboží v dané lhůtě, je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a sdělit mu nový předpokládaný termín dodání zboží. Pokud lhůta na dodání zboží přesáhne 30 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, Prodávající je povinen uvědomit o tom Kupujícího prostřednictvím e-mailu a dohodnout se s ním na prodloužení dodací lhůty.Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu dodání uvedenou v elektronické objednávce. Kurýrní služba telefonicky kontaktuje Kupujícího před dodáním zboží a závazně si s Kupujícím dohodne čas předání zboží. V případě, že Kupující nebude v dohodnutý čas, který si domluvil s kurýrní službou na místě dodání a nesplnomocnil druhou osobu k převzetí zboží, zodpovídá Kupující za vzniklou škodu Prodávajícímu anebo kurýrní službě v důsledku znemožnění dodání zboží Kupujícímu. Náklady na opětovné dodání zboží hradí Kupující. V případě, že si Kupující dvakrát po sobě nepřevezme zboží od kurýrní služby, aniž by se s Prodávajícím dohodl na prodloužení této lhůty, Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Pokud ze strany Kupujícího už došlo k úhradě kupní ceny, Prodávající vrátí ve lhůtě 14 dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.Při převzetí zboží je Kupující povinnen vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno nebyl poškozený a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě, že je zásilka poškozena, je nutné na místě sepsat s přepravcem – kurýrní službou protokol a zjištěných závadách způsobených přepravou a Kupující je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího. Pokud Kupující zboží převezme i s evidentně poškozeným obalem, Prodávající má právo neuznat případné reklamace z tohto důvodu.Kupující je povinen také neprodleně po obdržení zboží zkontrolovat obsah zásilky a v případě, že se dodané zboží neshoduje s objednaným zbožím, nebo jakkoli poškozeno přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, resp. Kupující objeví jiné nedostatky, je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e- mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.